Tanım ve Kavramlar

Güvenlik birimi


Güvenlik birimi

Jandarma Genel Komutanlığı'na ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışan çocuk şube müdürlükleri / büro amirlikleri / polis merkezleri ve jandarma çocuk ve kadın kısım amirlikleri / jandarma karakolları / jandarma asayiş timleri.
 
Çocuk

Daha erken yaşta ergin olsa bile onsekiz (18) yaşını doldurmamış kişi çocuk sayılır (5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu).
 
Suç İsnadı

Kişinin suç işlediği zannına varılması ve bir suçla itham edilmesidir.
 
Terk

Kanuni mümessili tarafından korumasız ve yardıma muhtaç bir şekilde bırakılan çocuk.
 
Buluntu

Hakkında resmi olarak kayıp müracaatı olmayan ve güvenlik birimleri / vatandaş tarafından bulunarak güvenlik birimlerine getirilen çocuk.
 
Kayıp (Bulunan)

Hakkında resmi olarak kayıp müracaatı yapılan ve güvenlik birimleri/vatandaş tarafından bulunarak güvenlik birimlerine getirilen çocuk.
 
Mağdur

Kanunlarda suç olarak tanımlanan fiillerin herhangi birinin işlenişinden maddi veya manevi olarak zarara uğramış çocuk.
 
Suça Sürüklenen Çocuk

Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirine karar verilen çocuk.
 
Kabahat İşleme

Kanunun, karşılığında idarî yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlığı yapma.
 
Evden Kaçma

Hakkında resmi kayıp müracaatı olsun ya da olmasın, bulunduğunda güvenlik biriminde “evden kaçtım” diye beyan eden çocuk.
 
Kurumdan Kaçma

Hakkında resmi kayıp müracaatı olsun ya da olmasın, bulunduğunda güvenlik biriminde “kurumdan (sosyal hizmet kurumu, yatılı okullar, sağlık kuruşları, rehabilitasyon merkezleri vb.) kaçtım” diye beyan eden çocuk.
 
Madde Kullanımı

Zihinsel ve bilinçsel faaliyetleri, psişik davranışları değiştirme imkanı olan, psikolojik etki gösteren, doğal, sentetik ve/veya kimyasal maddelerin vücuda dahil edilmesi şüphesi veya bulgusu ile güvenlik birimine getirilen çocuk.
 
Sokakta Çalışma

Aile geçimine katkıda bulunmak ya da kendi masraflarını karşılamak için günün bir bölümünü sokakta çalışarak geçiren çocuk.
 
Kanunsuz Çalışma

Çalışma esaslarını düzenleyen kanunlarda belirtilen usul ve şartlara aykırı olarak çalışan/çalıştırılan çocuk.
 
Bilgisine Başvurma

Araştırılan konuya ilişkin, çocuğun bildiklerine ve gördüklerine dair beyanının dinlenmesidir.
 
Okula gönderilmeme

Zorunlu eğitim çağında olmasına rağmen okula kaydı bulunsun / bulunmasın eğitime devam etmeyen / ettirilmeyen çocuk.
 
Adli merci

Cumhuriyet Savcılıkları ve mahkemeler.